Ilya PODPOLNYY

ISRAEL

RACE RANK LANE BIB(s) Time DIF.
K1 Men 5000m Final A 17 10 233
KO
K1 Men 500m Heat 2 4 6 233 1:47.60
(+4.52)
+4.52
K1 Men 1000m Heat 3 8 7 233 3:56.64
(+15.38)
+15.38
K1 Men 500m Semifinal 2 8 7 233 1:48.50
(+5.72)
+5.72
K1 Men 500m Final C 2 7 233 1:54.84
(+0.09)
+0.09
Ilya PODPOLNYY