Aleksander KITEWSKI

POLAND

RACE RANK LANE BIB(s) Time DIF.
C4 Men 500m Final A 2 4 338 1:39.91
(+0.49)
+0.49
C2 Mix 500m Final A 3 6 338 1:59.17
(+2.30)
+2.30
C1 Men 500m Heat 3 3 2 338 1:56.25
(+3.54)
+3.54
C1 Men 500m Semifinal 2 3 6 338 1:56.69
(+3.02)
+3.02
C1 Men 500m Final A 8 9 338 1:59.65
(+5.16)
+5.16
Aleksander KITEWSKI