Pavlo ALTUKHOV

UKRAINE

RACE RANK LANE BIB(s) Time DIF.
C2 Mix 500m Final A 5 4 466 2:01.79
(+4.92)
+4.92
C1 Men 500m Heat 2 1 5 466 1:55.46
C1 Men 1000m Heat 3 2 4 466 4:10.84
(+5.02)
+5.02
C1 Men 1000m Semifinal 1 6 5 466 4:21.88
(+12.00)
+12.00
C1 Men 500m Final A 7 4 466 1:59.05
(+4.56)
+4.56
C1 Men 1000m Final B 1 7 466 4:16.22
Pavlo ALTUKHOV